Daglige opgaver

Regnskabs- & Konsulentvirksomhed

Overlad trygt de daglige opgaver til os, så du kan bruge din tid til det du er bedst til. Vi sørger for at bogholderiet konstant holdes opdateret, lønadministration, momsregnskab, diverse indberetninger og lignende og sørger vi for at alle dine regninger bliver betalt til tiden samt holder styr på dine debitorer.
Ydermere sørger vi for den daglige kontakt til bank, revisor, forsikringsselskaber, diverse myndigheder m.m.

 • Bogføring / kontering
 • Debitor/kreditor bogholderi
 • Lagerstyring
 • Fakturering
 • Betalinger
 • Afstemning af bankkonti m.m.
 • Lønadministration (herunder oprettelse af aftale med lønbureau eller via eget bogføringssystem, indberetning og afregning af A-skat, AM-bidrag, feriepenge, ATP, pension m.m.)
 • Momsregnskab
 • Diverse indberetninger, rapporteringer m.m.
 • Daglig kontakt til revisor, bank, forsikringsselskab, diverse myndigheder m.m.
 • Diverse korrespondance
 • M.m.