Om FH Consulting

Regnskabs- & Konsulentvirksomhed


FH Consulting
er en regnskabs- og konsulentvirksomhed, der kan hjælpe nystartede og mindre virksomheder i at få styr på de daglige regnskabs- og administrationsopgaver, samt hjælp til styring af virksomhedens overordnede økonomi, rapportering og administration.

Via en god erhvervsøkonomisk uddannelse kombineret med 22 års praktisk erhvervserfaring som økonomi- og regnskabschef, heraf 15 år med egen selvstændig virksomhed, har jeg opnået den erfaring og viden der skal til, for at yde en professionel og bred administrativ, økonomisk og regnskabsmæssig konsulentbistand.

FH Consulting kan tilbyde at gennemgå virksomhedens forretningsgrundlag, opgaver og procedurer med henblik på at forenkle, optimere og effektivisere processerne og skabe det, der giver mest værdi for virksomheden og virksomhedens kunder.

Personligt har jeg som selvstændig bl.a. selv haft stor succes med en total økonomisk gennemgang af virksomhedens forretningsgrundlag og omkostningsstruktur.

Ved gennemgang af alle leverandøraftaler, bruttoavance på de enkelte produkter og forretningernes prisstruktur, fik vi kortlagt hvilke ting der gav mest værdi for både virksomhederne, men også forretningernes kunder. Denne gennemgang gjorde at vi kunne øge vores bruttoavance med ca. 7%.

Ved en tilbundsgående gennemgang af vores timeforbrug, udarbejdede vi metoder til at registrere behovet for arbejdskraft. Ved udarbejdelse af mødeskabeloner, registrering af lukketider, ugentlig gennemgang af timeforbrug, månedlig lønstatistik m.m. og en konstant opfølgning på lønbudgettet, fik vi reduceret vores lønomkostninger til de timelønnede med 5-10%.

Ved en total gennemgang af virksomhedernes omkostninger og en del omstruktureringer, lykkedes det os at opnå en yderligere årlig besparelse på ca. 7% af kapacitetsomkostningerne.